برای ورود به سایت اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

  • info {at} rayan.com.co
  • 38467679 (051)

اخرین مقالات

3 شهریور 1394
برای مخاطب ایرانی، به شیوه بومی دیجیتال مارکتینگ کنید

بازاریابی در سراسر جهان با مولفه هایی مثل فرهنگ، زبان، رسوم و امثال آن گره خورده و در هر موقعیت، ابزار، پتانسیل ها و محدودیت های مختلفی وجود دارد. دیجیتال مارکتینگ نیز از این اصل مستثنی نیست. برای اینکه بهترین اثرگذاری را داشته باشید، باید استراتژی دیجیتال مارکتینگ خود را بومی سازی کنید. بیشتر بخوانید

2 شهریور 1394
دیجیتال مارکتینگ، عجیب و پیچیده نیست

دیجیتال مارکتینگ فرآیند حساسی است که برای موفقیت در آن، نیاز به تخصص و تجربه دارید. اما به هیچ وجه مقوله پیچیده ای نیست. یادگیری و کسب دانش به روز در کنار تلاش و صبر می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. بیشتر بخوانید